2014 ©

2014 © KNBB

KNBB Opleidingen is mede mogelijk gemaakt door:

Biljartinstructeur B

De cursus Biljartinstructeur B leidt op tot trainer op verenigingsniveau. De B-instructeurs vormen het fundament van de biljartopleiding binnen de KNBB. De vaardigheden die nodig zijn om de beginnende en iets-gevorderde biljarter te enthousiasmeren voor de sport en een verantwoorde technische ondergrond mee te geven komen in deze cursus aan bod.

Verder is er aandacht voor het creëren van een veilige leeromgeving, de structuur van de biljartsport in Nederland en de voorbeeldfunctie die een trainer vervult.

 

Opzet

Uiteraard is het proces gericht op het vergroten van de persoonlijke competenties. Het leerproces zal vooral in de praktijk plaatsvinden.

De cursus omvat 5 gezamenlijke cursusdagen, locatie is het bondsbureau van de KNBB in Nieuwegein. Overig contact tussen de cursist en de docent verloopt via de digitale leeromgeving.

 

Opleidingseisen

- Moyenne libre >= 2.50

- Lidmaatschap KNBB

- Verklaring omtrent gedrag (VOG) *

 

INSCHRIJVING SLUIT OP 15 mei 2019

INSCHRIJVEN KAN HIER

 

Deelnamekosten

€ 200,-  (inclusief cursusreader, koffie/thee en lunch alle cursudagen)

 

CURSUSDATA

1 juni, 8 juni, 29 juni, 6 juli en 13 juli. (Worden samen met de A cursus gegeven)

Tijdstip: 10:00-15:00 uur

 

Inhoud

- Organiseren wervingsactiviteit (Open Dag, Toernooi, Bedrijfsuitje)

- Verzorging lessen niveau witte en gele badge ***

- Begeleiding examens witte en gele badge

- Reflectie op eigen ontwikkeling

- Gedrag en voorbeeldfunctie

 

Beoordeling

Portfoliobeoordeling en praktijkbeoordeling

 

Licentie

Bij voldoende beoordeling ontvangt de cursist de licentie Biljartinstructeur B van de KNBB voor de periode van 3 jaar.

 

Vragen

Vragen over deze opleiding kunnen worden gesteld via het contactformulier op www.knbbopleidingen.nl.

 

* De VOG voor de functie KNBB vrijwilliger wordt na acceptatie van de inschrijving door de KNBB aangevraagd. De deelnemer ontvangt dan automatisch bericht over de vervolgstappen voor het afronden van de VOG aanvraag. De originele VOG dient op één van de cursusdagen bij de docent te worden ingeleverd.

*In overleg met docent is het mogelijk om één cursusdag niet bij te wonen vanwege andere biljartverplichtingen.

*** Badge structuur is gebaseerd op de systematiek bekend van vechtsporten zoals judo, karate en taekwondo.

Momenteel is deze structuur in ontwikkeling en zal in eerste instantie gericht zijn op Jeugd.

***bij een onvoldoende aantal inschrijvingen behoudt de KNBB zich het recht voor deze cursus te annuleren.