2014 ©

2014 © KNBB

KNBB Opleidingen is mede mogelijk gemaakt door:

Driebanden

Driebanden is een spelvorm van carambolebiljart waarbij de regel geldt dat de speelbal minimaal 3x één van de randen van de tafel moet hebben geraakt alvorens de tweede aanspeelbal te raken.

 

Het driebanden is één van de spelvormen van carambole-biljart die zijn ingevoerd omdat sterke spelers in het libre te gemakkelijk caramboles maken.

Partners

Driebanden heeft niet zozeer een aparte opleiding, het is nu als het ware een specialisatie binnen de opleiding Carambole.

 

Eén van de Nationale Trainers (Raimond Burgman) heeft nu

de taak Bondstrainer Driebanden. Onlangs is namens Cees Benschop (portefeuille Jeugd en Opleidingen KVC) en Santos Chocron (Voorzitter Driebanden) de wens uitgesproken om ook binnen Driebanden te komen tot een structuur van Nationale Trainers.

Structuur